"By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2020

"By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać" to Ogólnopolska Kampania Społeczna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19. Jej celem jest dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

 W ramach kampanii przygotowane zostały krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe uczniów, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.

Klasy I-III

 Klasy IV-VIII