Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zakład Wychowawczy „Caritas” dla dziewcząt upośledzonych został założony w Częstochowie, w dniu 1 września 1956 roku przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. 1 lipca 1957 roku dzieci przyjechały na kolonie letnie do Mocarzewa. Stwierdzono, że warunki terenowo - zdrowotne są dużo lepsze dla dzieci umysłowo upośledzonych. Postanowiono Zakład Wychowawczy przenieść do Mocarzewa. Przeniesienie nastąpiło w dniu 1 września 1957 roku.

Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 16 września 1957 r., w budynku Sióstr Zmartwychwstanek, w którym mieścił się Zakład Wychowawczy. Szkoła liczyła 2 klasy, pierwszą i drugą. Z klasą I-szą rozpoczęła pracę nauczycielka Halina Rybakiewicz. Wychowawczynią klasy II-giej była Aniela Wójcik, jednocześnie pełniła funkcję kierowniczki Szkoły. Naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 8 uczennic, a w klasie drugiej 7. Na zakończenie roku szkolnego 1957/ 58 zmieniła się liczebność uczennic w klasach, i tak klasa pierwsza liczyła 19 uczennic, a klasa II 15 uczennic.

Budynek szkoły

W pierwszych tygodniach pracy szkoły, kierownik szkoły w Wólce pan Jan Skośkiewicz pośpieszył z pomocą, wypożyczając niezbędny sprzęt szkolny, a również PGR w Sannikach świadczył usługi.

W roku szkolnym 1960/61 szkoła została podłączona do linii elektrycznej.

W roku 1964 na stanowisko dyrektora szkoły powołano osobę świecką - panią D. Pindor, która przez długie lata pełniła tę funkcję. Wprowadzono do szkoły jako personel pedagogiczny pierwsze osoby świeckie. Siostry natomiast zajęły się prowadzeniem internatu. Mimo oddzielenia internatu i szkoły, istniała między nimi ścisła współpraca. W latach sześćdziesiątych Kuratorium kierowało do zakładu dziewczynki coraz bardziej upośledzone (umiarkowanie, a kilka lat później, nawet i znacznie). Szkołę Specjalną przekształcono na „Szkołę Życia”.

W 1970 roku została podjęta decyzja postawienia tymczasowego budynku tzn. baraku, w którym stworzono pomieszczenia na klasy lekcyjne, salę gimnastyczną, jadalnię i kuchnię. Odtąd szkoła znajduje się w oddzielnym parterowym budynku, potocznie zwanym „barakiem”.

Od 1975 roku liczba dziewcząt zwiększyła się do 68. W szkole od 1984 do 1991 roku kierownictwo pełniła
p. Stanisława Ambroziak. Mimo tych zmian, między szkołą a internatem nadal istniała ścisła współpraca. Już od 1985 roku były prowadzone rozmowy odnośnie rozbudowy. Barak służący jako budynek szkolny miał funkcjonować 10 lat, służył jednak do 2000 roku.

Barak służący jako budynek szkoły

W 1992 roku cała placówka została oddana w ręce Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Szkoła i internat zaczęły funkcjonować jako Zakład Opiekuńczo - Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej w Mocarzewie. Dyrektorem placówki została mianowana siostra Bożena Wróbel. Ośrodek został placówką Zgromadzenia, z ustawowymi dotacjami państwa. Obecna siostra dyrektor zaczęła realizować wcześniejsze plany rozbudowy. W roku 1993 rozpoczęły się pierwsze prace.

Rok 1993 rozbudowa budynku na potrzeby szkoły

01 września 1999 roku utworzono w Mocarzewie Zespół Szkół Specjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych-budynek szkoły

Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie została s. M. Bożena Wróbel, która również pełniła obowiązki dyrektora Ośrodka. W 2001 roku rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej, którą zakończono w 2003 roku.

Budowa sali gimnastycznej

Od 2009 roku dyrektorem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Celiny Borzęckiej i Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie jest s. Bernadetta Pogorzelska, która z wielkim zapałem i zaangażowaniem tworzy bezpieczne warunki przebywania uczniów w szkole, unowocześnia warsztat pracy oraz dba o promocję szkoły w środowisku lokalnym i perspektywiczny rozwój powierzonej placówki.

Szkoła