Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

Zajęcia fizjoterapeutyczne

Fizjoterapia jest nauką medyczną, której zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Polega na wykorzystaniu w celach leczniczych ruchu oraz innych czynników fizycznych z jakimi spotykamy się w naturze. Składa się z dwóch podstawowych działów:

- kinezyterapii, gdzie podstawowym czynnikiem jest ruch;

- fizykoterapii wykorzystującej inne niż ruch czynniki fizyczne - a wiec zabiegi fizykalne.

Celem fizjoterapii jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, złagodzenie bólu i przywrócenie sprawności fizycznej. Umożliwia to polepszenie jakości codziennych czynności, w tym pracy, szkoły, zajęć rekreacyjnych i opieki osobistej. Fizjoterapeuci zwykle zalecają ruch i ćwiczenia aby poprawić mobilność i sprawność.

Mogą one obejmować: