Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji, ale wyjątkową i niepowtarzalną z uwagi na niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości wynikające z udziału konia. Moc terapeutyczna konia tkwi w jego budowie, sposobie poruszania, charakterze i usposobieniu. Na udział  w zajęciach hipoterapeutycznych musi być wydana zgoda lekarza.

Zajęcia z psychopedagogicznej jazdy konnej-praca nad prawidłowym dosiadem

Ta metoda ma niezwykle pozytywny wpływ na zmniejszanie napięcia mięśniowego u osób spastycznych, poprawę lokomocji, ruchomości stawów i kręgosłupa, wydolności płuc i krążenia. Nie do przecenienia jest wpływ hipoterapii na sferę psychiczną osoby niepełnosprawnej. W tej dziedzinie najszybciej obserwowane są korzystne zmiany.

Zajęcia z psychopedagogicznej jazdy konnej-praca nad poprawą kontaktu-chłopiec leży na grzbiecie konia

Zajęcia z psychopedagogicznej jazdy konnej-terapia z koniem

Koń daje wrażenie chodu ludzkiego, a jego ciepło i spokój pomagają opanować niepożądane emocje i zachowania.

Zajęcia z psychopedagogicznej jazdy konnej-praca nad poprawą kontaktu-chłopiec siedzi na grzbiecie konia

Dodatkowo przywraca zaburzenie symetrii mięśni tułowia, koryguje postawę ciała, zapobiega przykurczom i ograniczeniom lokomocyjnym, pobudza zmysły, stanowi źródło bodźców równoważnych, uaktywnia, usprawnia pracę organów wewnętrznych, mobilizuje i nie nudzi. Konia można określić jako uniwersalne stanowisko terapeutyczne.