Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

Logorytmika

Jedną z metod usprawniania mowy jest logorytmika, która łączy w sobie terapię logopedyczną z rytmiką. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi i ma ona formę zabawy. Głównym celem logorytmiki jest korygowanie wad  mowy i zaburzeń słuchu. Kształcąc ruchy całego ciała (makroruchy) oraz obcując z muzyką i rytmem wpływamy pośrednio na usprawnianie narządów mowy (mikroruchy).

Podczas logorytmiki stosuję:

Ćwiczenia ruchowe do piosenki ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty

Ćwiczenia motoryki artykulatorów: kląskanie językiem i wibrowanie wargami w wykonaniu Hubercika.

Ćwiczenia motoryki artykulatorów: kląskanie językiem i wibrowanie wargami w wykonaniu Hubercika.

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i słuchowe.

Ćwiczenia oddechowe wydłużające fazę wydechową i kształtujące prawidłowy tor oddechowy.

Ćwiczenia oddechowe 

Ruchy do piosenki ,,Koła autobusu kręcą się". 

Ćwiczenia ruchowe do piosenki ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty

Ćwiczenia ruchowe do piosenki ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty

Układanie obrazków w kolejności do piosenki,,Stary Donald farmę miał