Jesteś tutaj: Start / Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Mogą z nich korzystać dzieci i ich rodziny posiadające opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie prowadzi specjalistyczne zajęcia dla dzieci od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole.

Kontakt bezpośredni dla rodziców:

Szkoła Podstawowa Specjalna
Mocarzewo 13
09 - 540 Sanniki
tel. (24) 277 - 61 - 58
e - mail: mocarzewo@wp.pl

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzone są zajęcia w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, z elementami integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz hipoterapii.

Wczesne wspomaganie umożliwia dziecku:

 • stymulację polisensoryczną;
 • usprawnianie zaburzonych funkcji;
 • stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny;
 • rozwój umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku;
 • kontakty z rówieśnikami;
 • rozwój orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
 • wykorzystanie własnego potencjału.

Wczesne wspomaganie umożliwia rodzicom:

 • wsparcie psychologiczne w procesie akceptacji niepełnosprawnego dziecka;
 • opracowanie programu wsparcia rozwoju dziecka;
 • przygotowanie do roli osoby wspomagającej rozwój dziecka;
 • dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków rozwoju.