Jesteś tutaj: Start / Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie prowadzi specjalistyczne zajęcia dla dzieci od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole.

Kontakt bezpośredni dla rodziców:

Szkoła Podstawowa Specjalna
Mocarzewo 13
09 - 540 Sanniki
tel. (24) 277 - 61 - 58
e - mail: mocarzewo@wp.pl

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzone są zajęcia w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, z elementami integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej. Z zajęć mogą korzystać dzieci i ich rodziny posiadające opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Wczesne wspomaganie umożliwia dziecku:

 • stymulację polisensoryczną
 • usprawnianie zaburzonych funkcji
 • stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny
 • rozwój umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku
 • kontakty z rówieśnikami
 • rozwój orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • wykorzystanie własnego potencjału

Wczesne wspomaganie umożliwia rodzicom:

 • wsparcie psychologiczne w procesie akceptacji niepełnosprawnego dziecka
 • opracowanie programu wsparcia rozwoju dziecka
 • przygotowanie do roli osoby wspomagającej rozwój dziecka
 • dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków rozwoju