Nauczyciele

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W naszej Placówce wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza kadra to oligofrenopedagodzy z wykształceniem kierunkowym w zakresie nauczanego przedmiotu.

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych:

mgr Ambroziak Agnieszka - wychowawca klasy III Pp, nauczyciel WWRD

mgr Ambroziak Artur - nayczyciel wychowania fizycznego

mgr Czarnecka Anna - wychowawca klasy I-II życia

mgr Durmaj Marta - wychowawca klasy III gimn. życia

mgr Dybiec Małgorzata - wychowawca klasy I Pp

mgr Dymowska Monika - nauczyciel języka polskiego, historii, logopeda

s. mgr Frydryk Małgorzata - nauczyciel religii

mgr Fudała Jacek - nauczyciel muzyki, wychowawca klasy VII-VIII sp.

mgr Furmanek Edyta - psycholog

mgr Grefkowicz Ewa - wychowawca klasy III życia, nauczyciel WWRD

mgr Idziak Marcelina - rehabilitant

mgr Jarosz Agnieszka - wychowawca zespołu rewalidacyjnego III

mgr Jasińska Anna - terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Kowalczyk Grażyna
- wychowawca klasy IV-V życia, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel WWRD

mgr Kwiatkowska Iwona - wychowawca klasy VI życia, nauczyciel WWRD

s. mgr Łukasińska Agnieszka - wychowawca Oddziału Przedszkolnego, nauczyciel WWRD

mgr Milczarska Eliza - nauczyciel języka angielskiego

mgr Olczak Dorota - wychowawca klasy VIII życia

mgr Piechocka Regina - wychowawca klasy II Pp

s. mgr Pogorzelska Bernadetta - Dyrektor, nauczyciel rewalidacji

mgr Robak Anna - wychowawca zespołu rewalidacyjnego II

Symołon Edyta - wychowawca zespołu rewalidacyjnego IV, neurologopeda

s. mgr Szwarc Elwira - nauczyciel religii

mgr Wachowicz Anna - wychowawca zespołu rewalidacyjnego I

mgr Wojda Dorota - wychowawca zespołu rewalidacyjnego V

 

Głównym elementem procesu wychowania jest nauczyciel jako człowiek. Według W. Pomykały ,,nauczyciel oznacza osobę , która wykonuje zadanie nauczania i wychowania uczniów w szkole lub innej placówce oświatowej”. Każdego nauczyciela powinien cechować talent pedagogiczny. Talent to coś, co trudno jest bliżej określić jednak ma duże znaczenie wychowawcze.

Obok talentu ważną cechą jest, zwłaszcza dla nauczyciela autorytet. Jeśli nauczyciel będzie miał autorytet wśród uczniów, wyniki jego pracy będą dobre a uczniowie z przyjemnością będą z nim pracować. 

Dobry wychowawca powinien być człowiekiem twórczym, zdolnym do podejmowania niestereotypowych działań i poszukiwania nowych i oryginalnych rozwiązań.

Powodzenie wychowawcy w każdym środowisku zależy od jego osobowości. Osobowość to zintegrowana całość procesów biologicznych, psychologicznych i socjologicznych wpływających na względną stałość zachowań człowieka.
W. Okoń mówiąc o osobowości nauczyciela ma na uwadze ,,stopień jego zaawansowania w poznawaniu i wartościowaniu stosunków panujących na świecie, przede wszystkim w świecie społecznym, a zarazem w twórczym wykształcaniu tych stosunków”. Dobry nauczyciel nie tylko przekazuje uczniom wiedzę, ale jest ich opiekunem i powiernikiem.