Nauczyciele

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W naszej Placówce wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza kadra to oligofrenopedagodzy z wykształceniem kierunkowym w zakresie nauczanego przedmiotu.

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych:

mgr Ambroziak Agnieszka - wychowawca klasy II-III Pp

mgr Ambroziak Artur - nayczyciel wychowania fizycznego

mgr Baranowska Elżbieta - wychowawca zespołu rewalidacyjnego I

mgr Buczyńska Justyna
- wychowawca Oddziału Przedszkolnego

mgr Durmaj Marta - wychowawca klasy II-III gimn. życia

mgr Dybiec Małgorzata - wychowawca klasy III a gimn. życia

mgr Dymowska Monika - nauczyciel języka polskiego, historii, logopeda

s. mgr Frydryk Małgorzata - nauczyciel religii

mgr Fudała Jacek - nauczyciel muzyki

mgr Furmanek Edyta - psycholog

mgr Grefkowicz Ewa - wychowawca klasy II-III życia

mgr Jarosz Agnieszka - wychowawca zespołu rewalidacyjnego III

mgr Jasińska Anna - terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Kowalczyk Grażyna
- wychowawca klasy IV-V życia i zespołu rewalidacyjnego IV

mgr Kwiatkowska Iwona - wychowawca klasy V-VI życia

mgr Milczarska Eliza - nauczyciel języka angielskiego

mgr Olczak Dorota - wychowawca klasy VII życia

mgr Piechocka Regina - wychowawca klasy I Pp

s. mgr Pogorzelska Bernadetta - nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

lic. Robak Anna - wychowawca zespołu rewalidacyjnego II

Symołon Edyta - neurologopeda

s. mgr Szwarc Elwira - nauczyciel religii

mgr Wojda Dorota - wychowawca zespołu rewalidacyjnego VI

 

Głównym elementem procesu wychowania jest nauczyciel jako człowiek. Według W. Pomykały ,,nauczyciel oznacza osobę , która wykonuje zadanie nauczania i wychowania uczniów w szkole lub innej placówce oświatowej”. Każdego nauczyciela powinien cechować talent pedagogiczny. Talent to coś, co trudno jest bliżej określić jednak ma duże znaczenie wychowawcze.

Obok talentu ważną cechą jest, zwłaszcza dla nauczyciela autorytet. Jeśli nauczyciel będzie miał autorytet wśród uczniów, wyniki jego pracy będą dobre a uczniowie z przyjemnością będą z nim pracować. 

Dobry wychowawca powinien być człowiekiem twórczym, zdolnym do podejmowania niestereotypowych działań i poszukiwania nowych i oryginalnych rozwiązań.

Powodzenie wychowawcy w każdym środowisku zależy od jego osobowości. Osobowość to zintegrowana całość procesów biologicznych, psychologicznych i socjologicznych wpływających na względną stałość zachowań człowieka.
W. Okoń mówiąc o osobowości nauczyciela ma na uwadze ,,stopień jego zaawansowania w poznawaniu i wartościowaniu stosunków panujących na świecie, przede wszystkim w świecie społecznym, a zarazem w twórczym wykształcaniu tych stosunków”. Dobry nauczyciel nie tylko przekazuje uczniom wiedzę, ale jest ich opiekunem i powiernikiem.