Zajęcia fizjoterapeutyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Fizjoterapia jest nauką medyczną, której zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Polega na wykorzystaniu w celach leczniczych ruchu oraz innych czynników fizycznych z jakimi spotykamy się w naturze. Składa się z dwóch podstawowych działów:

- kinezyterapii, gdzie podstawowym czynnikiem jest ruch;

- fizykoterapii wykorzystującej inne niż ruch czynniki fizyczne - a wiec zabiegi fizykalne.

Celem fizjoterapii jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, złagodzenie bólu i przywrócenie sprawności fizycznej. Umożliwia to polepszenie jakości codziennych czynności, w tym pracy, szkoły, zajęć rekreacyjnych i opieki osobistej. Fizjoterapeuci zwykle zalecają ruch i ćwiczenia aby poprawić mobilność i sprawność.

Mogą one obejmować:

  • ćwiczenia mające na celu poprawę ruchu i siły w określonej części ciała- zwykle trzeba je regularnie powtarzać przez określony czas;
  • ćwiczenia bierne to takie w których ruchy w stawach pacjenta wykonuje terapeuta. Ruch prowadzony jest w płaszczyznach anatomicznych, wokół odpowiadających im osi. Celem ich jest zapobieganie sztywności stawów i utracie mobilności te ćwiczenia trzeba wykonywać powoli żeby stawy i mięśnie mogły zareagować rozluźnieniem;
  • ćwiczenia czynne wolne oznaczają, że pacjent w pełni samodzielnie, bez pomocy terapeuty czy specjalistycznego sprzętu, wykonuje ćwiczenia w możliwie dużym bezbolesnym zakresie ruchu poruszając częścią ciała przeciwko sile grawitacji;
  • ćwiczenia czynne z obciążeniem polegają na samodzielnym wykonaniu ruchu przez pacjenta przeciwko oporowi zewnętrznemu, tzn. innemu niż opór stawiany przez ciężar ciała. W fizjoterapii stosuje się różne formy oporu zewnętrznego mogą stanowić go ręce terapeuty stosuje się hantle, elastyczne taśmy gumowe, system bloczkowo- ciężarkowy w gabinecie usprawniania leczniczego. Stosowanie ćwiczeń czynnym z oporem przede wszystkim wpływa na zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni;
  • pionizacja - polega na dążeniu do uzyskania u osoby niepełnosprawnej postawy pionowej. Jest to bardzo ważny proces w fizjoterapii. Stojąc mamy lepsze krążenie krwi oraz lepiej trawimy. Przebywanie w pozycji leżącej lub siedzącej jest jedną z przyczyn powstawania odleżyn, zatem możliwość przebywania w pozycji stojącej może pomóc uniknąć bólu i trwałych uszkodzeń skóry. Długotrwałe przebywanie w pozycji leżącej lub siedzącej może być przyczyną zaniku mięśni, przykurczy stawów oraz utraty masy kostnej, co może znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić powrót do sprawności fizycznej;
  • doskonalenie chodu - reedukacja chodu jest bardzo ważnym elementem usprawniania i zarazem wstępem do przygotowania stopy i stawu skokowego do zaawansowanej aktywności fizycznej. Przygotowanie do nauki chodzenia obejmuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie pozycji pionowej i poruszanie się, ćwiczenia prawidłowego obciążenia kończyn dolnych oraz ćwiczenia równoważne i koordynacyjne. Właściwa nauka chodu - polega na odtworzeniu poszczególnych faz chodu, z uwzględnieniem prawidłowego obciążenia stóp, rotacji tułowia, miednicy i aktywności kończyn górnych;
  • Hydroterapia - dział fizjoterapii inaczej wodolecznictwo. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii. Woda jest substancją, której nadzwyczajne, uzdrawiające i kojące właściwości znali już starożytni. Obecnie hydroterapii używa się przede wszystkim w dolegliwościach tj. permanentny stres, objawy nerwic lękowych, schorzeniach układu mięśniowego, nerwobólach, bólach przewlekłych, bezsenności;
  • Masaż - wpływa korzystnie na cały organizm. Przyspiesza krążenie krwi, przeciwdziała zakrzepom, zwiększa tempo przemiany materii, wspomaga dotlenienie tkanek, poprawia samopoczucie, redukuje stres. Korzystnie działa również na mięśnie - poprawia ich elastyczność, stanowi dobre przygotowanie do wysiłku i pomaga zapobiec kontuzjom.