XIX Festiwal Kolęd i Pastorałek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2020

Dzisiaj odbył się XIX Festiwal Kolęd i Pastorałek. Trochę w innych okolicznościach ale równie interesujący jak pozostałe. W tym celu spotkaliśmy się na Sali gimnastycznej aby obejrzeć i wysłuchać występy naszych rówieśników z zaprzyjaźnionych szkół i ośrodków.

Wszyscy uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie zebrali się na sali gimnastycznej, oglądali występy wykonawców zgloszonych na Festiwal. Na zdjęciu jest również Wiktor, który reprezentował Mocarzy, w kategorii zespół. Zaśpiewał kolędę, którą śpiewał na Festiwalu.

W Festiwalu  uczestniczyli wychowankowie z ośmiu placówek dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Artyści mogli zaprezentować się śpiewając w dwóch kategoriach: solo lub zespołowo. Wykonawcy podzieleni byli na dwie grupy ze względu na stopień niepełnosprawności:

 1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.
 2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Tegoroczny Festiwal odbywał się on-line. Każdy ośrodek i szkoła przesyłali prezentacje swoich uczestników. Każda placówka otrzymała Dyplom potwierdzający udział w Festiwalu. Jury obradowało on-line przyznając punkty wykonawcom w danej kategorii. Uczestnicy otrzymali nagrody stosownie do zajętych przez siebie miejsc.

W tym roku wyniki przedstawiają się następująco:

I. Kategoria: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym - solo

 1. I miejsce - Aleksandra - Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku
 2. II miejsce - Mateusz - Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie
 3. III miejsce - Patryk - Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach
 4. Wyróżnienie - Karolina - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  w Gostyninie
 5. Wyróżnienie - Sandra - Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1
  w Płocku
 6. Wyróżnienie - Michał - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  w Sierpcu

II. Kategoria: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym - zespół

 1. I miejsce - Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie
 2. II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach
 3. III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

III. Kategoria: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim - solo

 1. I miejsce - Agata - Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku
 2. II miejsce - Weronika - Pierwsza Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem „Niebieski Domek”

IV. Kategoria: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim - zespół

 1. I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1 w Płocku
 2. II miejsce - Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku
 3. III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie

Festiwal wyzwolił w uczestnikach wiele pozytywnych emocji, chęć zdrowej rywalizacji w grupie. Tego typu imprezy umożliwiają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo rozwój talentów, na miarę ich możliwości. Występy uczestników on-line mogło obejrzeć więcej osób. Celem takich prezentacji jest pokazanie, że ludzie różnią się od siebie, że nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawnych. Bardzo zależy nam na budowaniu przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, kształtowaniu u osób zdrowych postaw tolerancji i wzajemnej akceptacji.

Na koniec wszyscy razem śpiewaliśmy kolędy.

Wszyscy jesteśmy na sali gimnastycznej i wspólnie kolędujemy.. Dzieci również śpiewają kolędy, każdy tak jak potrafi najlepiej.

Wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację Festiwalu serdecznie dziękujemy.