XX Festiwal Kolęd i Pastorałek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2021

Dzisiaj odbył się XX Festiwal Kolęd i Pastorałek. Podobnie jak w roku ubiegłym w innych okolicznościach ale równie interesujący jak pozostałe. W tym celu spotkaliśmy się na Sali gimnastycznej aby obejrzeć i wysłuchać występy naszych rówieśników z zaprzyjaźnionych szkół i ośrodków oraz wręczyć nagrody Naszym zwycięzcom, którzy w tym roku zdobyli Pierwsze miejsce w kategorii niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym: zespół i solista.

Spotkanie na sali gimnastycznej podczas wręczania nagrody za udział w dwudziestym festiwalu kolęd i pastorałek. Pierwsza nagroda w kategorii zespół niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Dzieci z zespołu, siostra Dyrektor, Pan nauczyciel muzyki i pani nauczycielka pomagajaca w przygotowaniach festiwalu

Spotkanie na sali gimnastycznej podczas wręczania nagrody za udział w dwudziestym festiwalu kolęd i pastorałek. Pierwsza nagroda w kategorii solista niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Dzieci z zespołu, siostra Dyrektor, Pan nauczyciel muzyki i pani nauczycielka pomagajaca w przygotowaniach festiwalu

 

W Festiwalu  uczestniczyli wychowankowie z ośmiu placówek dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Artyści mogli zaprezentować się śpiewając w dwóch kategoriach: solo lub zespołowo. Wykonawcy podzieleni byli na dwie grupy ze względu na stopień niepełnosprawności:

 1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.
 2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Tegoroczny Festiwal odbywał się on-line. Każdy ośrodek i szkoła przesyłali prezentacje swoich uczestników. Każda placówka otrzymała Dyplom potwierdzający udział w Festiwalu. Jury obradowało on-line przyznając punkty wykonawcom w danej kategorii. Uczestnicy otrzymali nagrody stosownie do zajętych przez siebie miejsc.

W tym roku wyniki przedstawiają się następująco:

I. Kategoria: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym - solo

 1. I miejsce - Aleksandra - Wiktor - Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie
 2. II miejsce - Weronika - Pierwsza Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem „Niebieski Domek”

II. Kategoria: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym - zespół

 1. I miejsce - Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie
 2. II miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu
 3. III miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

Nagroda pocieszenia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie

III. Kategoria: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim - solo

 1. I miejsce - Aleksandra - Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku
 2. II miejsce - Filip - Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1 w Płocku

IV. Kategoria: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim - zespół

 1. I miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
 2. Ii miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu
 3. III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1 w Płocku

Nagroda pocieszenia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Festiwal wyzwolił wiele pozytywnych emocji, chęć zdrowej rywalizacji w grupie. Tego typu imprezy umożliwiają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo rozwój talentów, na miarę ich możliwości. Występy uczestników on-line mogło obejrzeć więcej osób. Celem takich prezentacji jest pokazanie, że ludzie różnią się od siebie, że nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawnych. Bardzo zależy nam na budowaniu przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, kształtowaniu u osób zdrowych postaw tolerancji i wzajemnej akceptacji.

Wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację Festiwalu serdecznie dziękujemy.