Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Weroniki Sherborne to metoda terapeutyczna oparta na ruchu, której głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka jak i w terapii zaburzeń rozwoju (m.in. niepełnosprawność intelektualna, autyzm). Metoda Ruchu Rozwijającego jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu. Za pomocą ruchu terapeuta oddziałuje na sferę motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną dziecka.

Główne cele metody: