Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

Zajęcia z psychologiem

Praca w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie jest ciągłym poszukiwaniem metod i sposobów. Wymaga uważności i kreatywności oraz otwartości na świat i ludzi.

Zdjęcie przedstawia psychologa z uczniami podczas zajęć programowych 

Opieką psychologiczną objęci są wszyscy uczniowie. Psycholog prowadzi działania diagnostyczne, terapeutyczne obejmujące sferę rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Dąży się do określenia u każdego ucznia/wychowanka :

 Celem podstawowym prowadzonych oddziaływań jest konstruowanie sytuacji społecznych sprzyjających rozwojowi osobowości społecznej uczniów/wychowanków, a zarazem wyzwalających ich aktywność i potencjał intelektualny. Dążeniem nadrzędnym jest aby każdy z uczniów/wychowanków mógł postrzegać siebie samego, jako osobę znaczącą .

Prowadzone są z uczniami/wychowankami zaplanowane oddziaływania pedagogiczno – psychologiczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb :tematyczne zabawy

Zdjęcie przedstawia uczniów podczas spotkania z psychologiem 

Zdjęcie przedstawia uczniów podczas spotkania z psychologiem