Nauczyciele

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W naszej Placówce wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza kadra to oligofrenopedagodzy z wykształceniem kierunkowym w zakresie nauczanego przedmiotu.

Nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych:

mgr Ambroziak Agnieszka - wychowawca klasy III Pp, nauczyciel WWRD

mgr Ambroziak Artur - nayczyciel wychowania fizycznego

mgr Buczyńska Justyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkole I i WWRD

mgr Cieślak Monika - nauczyciel rewalidacji

mgr Czubak Jolanta - wychowawca klasy I-III życia i zespołu rewalidacyjnego VII

mgr Durmaj Justyna - wychowawca klasy I Pp

mgr Durmaj Marta - wychowawca klasy VII życia

mgr Dybiec Małgorzata - wychowawca klasy II-III Pp

mgr Dymowska Monika - nauczyciel języka polskiego, historii, logopeda

mgr Fudała Jacek - nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność i informatyki

mgr Furmanek Edyta - psycholog

mgr Grefkowicz Ewa - wychowawca klasy IV-VI życia i VII sp., nauczyciel WWRD

mgr Jarosz Agnieszka - wychowawca zespołu rewalidacyjnego III

mgr Jasińska Anna - terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Kowalczyk Grażyna
- wychowawca klasy VIII życia, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel WWRD

Kowalska Wioletta - rehabilitantka

mgr Kwiatkowska Iwona - wychowawca klasy I życia, nauczyciel WWRD

s. mgr Łukasińska Agnieszka - nauczyciel religii i zajęć rozwijających komunikowanie się

mgr Mamcarz Aleksandra - nauczyciel wychowanie przedszkolnego Przedszkole II

mgr Matusiak Elżbieta - nauczyciel WWRD i logopeda

mgr Milczarek Katarzyna - nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność, doradztwa zawodowego i funkcjonowania osobistego i społecznego

mgr Milczarska Eliza - nauczyciel języka angielskiego

mgr Olczak Dorota - wychowawca zespołu rewalidacyjnego V

mgr Piechocka Regina - nauczyciel przysposobienia do pracy

mgr Robak Anna - wychowawca zespołu rewalidacyjnego II

Symołon Edyta - wychowawca zespołu rewalidacyjnego IV, neurologopeda

s. mgr Szwarc Elwira - nauczyciel religii

mgr Tyszka Marcin - nauczyciel rewalidacji, hipoterapeuta

mgr Wiśniewska Martyna - wychowawca zespołu rewalidacyjnego I

mgr Wojda Dorota - wychowawca zespołu rewalidacyjnego VI

 

Głównym elementem procesu wychowania jest nauczyciel jako człowiek. Według W. Pomykały ,,nauczyciel oznacza osobę , która wykonuje zadanie nauczania i wychowania uczniów w szkole lub innej placówce oświatowej”. Każdego nauczyciela powinien cechować talent pedagogiczny. Talent to coś, co trudno jest bliżej określić jednak ma duże znaczenie wychowawcze.

Obok talentu ważną cechą jest, zwłaszcza dla nauczyciela autorytet. Jeśli nauczyciel będzie miał autorytet wśród uczniów, wyniki jego pracy będą dobre a uczniowie z przyjemnością będą z nim pracować. 

Dobry wychowawca powinien być człowiekiem twórczym, zdolnym do podejmowania niestereotypowych działań i poszukiwania nowych i oryginalnych rozwiązań.

Powodzenie wychowawcy w każdym środowisku zależy od jego osobowości. Osobowość to zintegrowana całość procesów biologicznych, psychologicznych i socjologicznych wpływających na względną stałość zachowań człowieka.
W. Okoń mówiąc o osobowości nauczyciela ma na uwadze ,,stopień jego zaawansowania w poznawaniu i wartościowaniu stosunków panujących na świecie, przede wszystkim w świecie społecznym, a zarazem w twórczym wykształcaniu tych stosunków”. Dobry nauczyciel nie tylko przekazuje uczniom wiedzę, ale jest ich opiekunem i powiernikiem.