Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Metoda Weroniki Sherborne to metoda terapeutyczna oparta na ruchu, której głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka jak i w terapii zaburzeń rozwoju (m.in. niepełnosprawność intelektualna, autyzm). Metoda Ruchu Rozwijającego jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu. Za pomocą ruchu terapeuta oddziałuje na sferę motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną dziecka.

Główne cele metody:

  • Stymuluje ogólny rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie psychoruchowe);
  • Rozwija sferę emocjonalną i społeczną u dzieci stwarzając poczucie bezpieczeństwa, pewności i akceptacji siebie, odprężenia i wzajemnego zaufania;
  • Kształtuje świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz orientację kierunkową;
  • Stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała i jego możliwości oraz posługiwania się nim w świadomy sposób;
  • Wspomaga proces integracji dziecka w grupie, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych u dzieci wycofanych i z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
  • Zajęcia ruchowe zaspokajają naturalną potrzebę ruchu i zabawy, a także usprawniają  motorykę dużą i sprawność ruchową dziecka.