Zajęcia z komunikacji alternatywnej MAKATON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych  jest jedną z propozycji pomocy (pośród metod AAC - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się). Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa! W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

Wybór formy gestu lub symbolu zależy od indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby korzystającej z metody. Dzieci i dorośli oraz rodzice i terapeuci mają pełną możliwość wyboru najbardziej adekwatnego i odpowiedniego dla siebie i sytuacji sposobu nauki. Gesty i symbole nie są alternatywami wzajemnie wykluczającymi się, mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie lub też mogą być łączone z innymi systemami AAC. Znaki Makatonu są formami, z których można w odpowiednim momencie zrezygnować, kiedy dziecko/dorosły opanuje mowę w stopniu umożliwiającym zrozumiałe porozumiewanie się.
 
Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest dr Bogusława B. Kaczmarek

W czasie zajęć Programu Rozwoju Komunikacji Makaton  dzieci uczą się gestów i symboli które umożliwiają im komunikację z otoczeniem. Podczas zajęć wykorzystywane są płyty z muzyką, układanki, dobieranki, loteryjki, kolorowanki, programy do nauki symboli oraz gestów.

Dziecko rozpoznaje symbole Makaton

Uczennica uczy się symboli Makaton

Bardzo ważnym elementem zajęć jest nawiązanie kontaktu wzrokowego, wprowadzenie miłej atmosfery podczas zajęć co korzystnie wpływa na efektywność zajęć. Podczas każdych zajęć  wprowadzane są za pomocą symbolu oraz gestu  dwa maksymalnie trzy nowe pojęcia  Na kolejnych zajęciach nowe pojęcia są utrwalane poprzez przypominanie.

Uczeń dobiera i kolorouje symbole Makaton z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Uczeń dobiera i kolorouje symbole Makaton z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Program Rozwoju Komunikacji Makaton umożliwia kontakt ze światem osobom z zaburzeniami mowy lub niemówiącym w ogóle, dzięki tej metodzie otrzymują one sposób na wyrażenie swoich myśli. Metoda wspiera rozwój językowy, pozwala na pełniejsze nawiązywanie relacji z innymi.