Logorytmika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jedną z metod usprawniania mowy jest logorytmika, która łączy w sobie terapię logopedyczną z rytmiką. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi i ma ona formę zabawy. Głównym celem logorytmiki jest korygowanie wad  mowy i zaburzeń słuchu. Kształcąc ruchy całego ciała (makroruchy) oraz obcując z muzyką i rytmem wpływamy pośrednio na usprawnianie narządów mowy (mikroruchy).

Podczas logorytmiki stosuję:

  • ćwiczenia usprawniające motorykę

Ćwiczenia ruchowe do piosenki ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty

  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych

Ćwiczenia motoryki artykulatorów: kląskanie językiem i wibrowanie wargami w wykonaniu Hubercika.

Ćwiczenia motoryki artykulatorów: kląskanie językiem i wibrowanie wargami w wykonaniu Hubercika.

  • ćwiczenia ortofoniczne i dźwiękonaśladowcze

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i słuchowe.

  • ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia oddechowe wydłużające fazę wydechową i kształtujące prawidłowy tor oddechowy.

Ćwiczenia oddechowe 

  • ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne - ustalone sygnały muzyczne powodują wykonanie odpowiednich czynności

Ruchy do piosenki ,,Koła autobusu kręcą się". 

  • ćwiczenia rozwijające koordynację ruchów

Ćwiczenia ruchowe do piosenki ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty

Ćwiczenia ruchowe do piosenki ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty

  • ćwiczenia spostrzegawczości i współpracy

Układanie obrazków w kolejności do piosenki,,Stary Donald farmę miał