Logopedia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie Szkoły Podstawowej.  Są to przede wszystkim zajęcia indywidualne. Czas trwania zajęć uzależniony jest od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. W zależności od deficytów występujących u dziecka terapia to:

 • ćwiczenia oddechowe: doskonalenie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechu;

Ćwiczenia oddechowe z dmuchajką

Ćwiczenia oddechowe ze słomką.

 • ćwiczenia usprawniające narządy mowy wplecione w zabawy, aby dzieci nie odczuwały znudzenia i zmęczenia;

Puszczanie baniek mydlanych to ćwiczenie wspomagające fazę wydechową.

 • ćwiczenia manualne i grafomotoryczne,  zmniejszanie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;

Zabawy manualne z piaskiem kinetycznym mogą służyć do poszerzania zasobu słownictwa, usprawniania motoryki małej a także pozwalają się zrelaksować.

 • ćwiczenia percepcji słuchowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych, doskonalenie pamięci słuchowej, wzbogacanie pamięci słuchowej;

Ćwiczenia słuchowe i dźwiękonaśladowcze z obrazem i dźwiękiem.

 • ćwiczenia percepcji wzrokowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach wzrokowych, doskonalenie pamięci wzrokowej, wzbogacanie pamięci wzrokowej;

Dzieci uwielbiają odszukiwać cienie do obrazka.Wspomaga to spostrzegawczość, logiczne myślenie, rozwija słownik.

 • ćwiczenia orientacji przestrzennej;

Ćwiczenia układania sekwencji.

 • ćwiczenia w komunikacji  werbalnej  oraz pozawerbalnej;

Zabawy z klamerkami wspomagają terapię logopedyczną.Tu ćwiczenia na logiczne myślenie:,,Czego brakuje...

Zabawy z klamerkami wspomagają terapię logopedyczną.Tu ćwiczenia na logiczne myślenie:,,Czego brakuje...

 • eliminowanie wad wymowy
 • nauka czytania metodą sylabową.

Nauka czytania metodą sylabową.

Metoda sylabowa.Układanie i odczytywanie wyrazów dwusylabowych.