Alpakoterapia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Alpakoterapia to naturalna metoda wspomagania leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oparta na bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami. Adresatami są w szczególności dzieci z problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami i deficytami rozwoju psychoruchowego. Terapia jest kilkuetapowa. Najważniejszym, a zarazem pierwszym etapem jest przełamanie lęku i przyzwyczajenie podopiecznych do przebywania w towarzystwie zwierzęcia.

Alpaki wyprowadzane na spacer na smyczy zimą

Alpaka i uczeń, dokarmianie alpaki

Powitanie ucznia z alpakami

Zajęcia alpakoterapii skierowane są do dzieci zarówno zdrowych, jak i z różnymi deficytami rozwojowymi natury fizycznej, umysłowej oraz emocjonalnej.

Uczeń karmi alpakę, startą marchewką z domieszką odpowiedniej paszy

Prowadzanie alpak na smyczy

Zajęcia mają na celu wzajemne oddziaływanie na siebie człowieka i zwierzęcia, rozwijanie funkcji motorycznych, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji oraz rozwijanie zdolności empatii, wdrażanie do koncentracji na świecie zewnętrznym, budowanie wzajemnego zaufania i uświadomienie uczniom i wychowankom istnienia więzi między człowiekiem a zwierzęciem.

Wyprowadzanie alpaki na spacer

Powitanie ucznia z alpakami

Zajęcia polegają m.in. na spotkaniu z alpaką, mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a alpaką. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu ze zwierzęciem, głaszczą go, karmią, podają smakołyki w obecności terapeuty na otwartej dłoni. 

Podawanie alpakom smakołyków z ręki dziecka

Tor przeszkód z alpakami

Uczniowie uczą się właściwych postaw i zachowań w stosunku do alpak, poznają zasady bezpiecznego postępowania ze zwierzętami. Nabywają umiejętności właściwego opiekowania się, wychowania i komunikowania się z alpakami.